» start / Armatura do pary / odwadniacze

odwadniacze

BPT 13 – odwadniacze termostatyczne
DANE TECHNICZNE:
parametry graniczne:
Konstrukcja korpusu; PN 16
Dopuszczalne, maksymalne ciœnienie (PMA); 16 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA); 260°C
Próba hydrauliczna; 24 bar m
Zalecane ciœśnienie pracy; 13 bar m
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz termostatyczny BPT 13 jest popularnym odwadniaczem „rozbieralnym” i występuje w kilku odmianach konstrukcyjnych:
-Kapsułka standardowa oznaczona jest liter¹ (E, ok. 13°C).
Opcjonalnie można zamówić kapsułki realizujące otwarcie odwadniacza przy małym (G, ok. 6°C) lub dużym (F, ok. 24°C) stopniu schłodzenia kondensatu.

pobierz kartę zadaj pytanie
BPW 32 – odwadniacze termostatyczne kapsułkowe do zabudowy międzykołnierzowej
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne;
Konstrukcja korpusu; PN 50
Maksymalne ciœnienie pracy (PMO); 21 bar m
Maksymalna temperatura pracy (TMO); 242°C
Dopuszczalne, maksymalne ciœnienie (PMA) ;50 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA); 260°C
Próba hydrauliczna; 75 bar m
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz termostatyczny BPW32 należy do odmian konstrukcyjnych „rozbieralnych”. Jego unikalną cechą jest brak tradycyjnych przyłączy gwintowanych lub kołnierzowych. Podobnie jak zawory zwrotne DCV, odwadniacze BPW32 zabudowuje się między kołnierzami, w zasadzie, w rurociągu pionowym, w którym kondensat wypływa grawitacyjnie. Z zasady działania wynika jednakże możliwość zabudowy w dowolnej pozycji.

pobierz kartę zadaj pytanie
CONA B – odwadniacze bimetaliczne
DANE TECHNICZNE:
figura; 12.600, 45.600, 45.601, 55.600, 55.601, 55.604, 85.600, 85.601, 86.600, 87.600, 88.600, 89.600, 8a.600, 8b.600, 8c.600
-automatyczne odpowietrzanie podczas rozruchu i pracy instalacji
-mocny i niewrażliwy na uderzenia wodne
-możliwa wymiana regulatora bez demontażu korpusu z instalacji
-zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

do odprowadzania kondensatu z przechłodzeniem 10÷30K

-para, kondensat,

-posiada filtr wewnętrzny Fig.600

-posiada filtr zewnętrzny Fig.601

pobierz kartę zadaj pytanie
CONA M – odwadniacze termostatyczne
DANE TECHNICZNE:
figura; 12.610, 12.616, 45.610, 45.611, 45.612, 45.613, 45.616, 52.614, 55.610, 55.611, 55.612, 55.613, 55.614, 55.615, 55.622, 85.610, 85.611, 85.612, 85.613
-odprowadzenie kondensatu od małego do dużego przechłodzenia
-precyzyjne działanie
-wysoka czułość reakcji
-automatyczne odpowietrzanie przy rozruchu instalacji
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

do odprowadzania kondensatu z przechłodzeniem 10÷30K

-para, kondensat

-z filtrem wewnętrznym

-z filtrem zewnętrznym Fig. 612/613/617 (Y)

pobierz kartę zadaj pytanie
CONA S – odwadniacze pływakowe
DANE TECHNICZNE:
figura; 12.630, 12.631, 25.630, 25.631, 42.639, 45.630, 45.631, 45.633, 45.639, 52.629, 55.628, 55.630, 55.631, 55.639, 85.637, 85.638, 86.631, 87.631, 88.631, 88.632, CNU
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

do odprowadzania dużych ilości kondensatu w temperaturze nasycenia, do odprowadzania wody ze sprężonego powietrza i gazu,

pobierz kartę zadaj pytanie
CONA SC – odwadniacze pływakowe
DANE TECHNICZNE:
figura; 12.635, 25.635, 42.634, 42.636, 44.634, 44.636, 45.634, 45.635, 45.636, 54.634, 54.636, 55.634, 55.635, 55.636
-Odprowadzanie kondensatu bez przeciwciśnienia nawet dla bardzo dużych wahań ciśnienia i przepływu
-trwała i odporna na uderzenia wodne konstrukcja
-z wbudowanym zaworem zwrotnym
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

do odprowadzania dużych ilości kondensatu w temperaturze nasycenia, do odprowadzania wody ze sprężonego powietrza i gazu,

-para, kondensat, gaz i powietrze z cząstkami wody,

-łatwa obsługa na instalacji z możliwością zmiany sposobu zabudowy z pionowej na poziomą

pobierz kartę zadaj pytanie
CONA TD – odwadniacze termodynamiczne
DANE TECHNICZNE:
figura; 45.640, 45.641, 55.640, 55.641, 55.642, 55.643, 56.640, 56.641, 85.640, 85.641
-dla odprowadzenia kondensatu o temperaturze bliskiej temp. nasycenia
-nieciągły rodzaj pracy
-nakręcana pokrywa nie wymagająca uszczelnienia
-montaż w dowolnej pozycji
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

do odprowadzania kondensatu z niewielkim przechłodzeniem

-para, kondensat, gaz i powietrze z cząstkami wody

-z filtrem wewnętrznym BR 640

-z filtrem zewnętrznym BR 641(Y)

pobierz kartę zadaj pytanie
FPS 23 – zasilane parą pompy kondensatu
DANE TECHNICZNE:
Standardowa konstrukcja przeznaczona dla przepływów do 4 t/h gorącego kondensatu. Wydajność przetłaczania maleje ze wzrostem ciśnienia tłoczenia (przeciwciśnienia).
-Maks. ciśnienie robocze; 13 bar
-Maks. temperatura robocza; 200°C
-Wysokość podnoszenia ciśnienie pary napędowej [bar] x 0,7
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zasilana parą porcjowa pompa kondensatu typu FPS 23 zbiera i w okresach uzależnionych od chwilowego poziomu napełnienia zbiornika, przepompowuje kondensat przy wykorzystaniu pary napędowej. W celu regulacji wykorzystywany jest specjalny blok zaworowy sterowany pływakiem, dodatkowa zasilana elektrycznie pompa kondensatu nie jest potrzebna.

pobierz kartę zadaj pytanie
FT14 – odwadniacze pływakowe
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu PN 16
Dopuszczalne, maksymalne ciśœnienie (PMA) 16 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 250°C
Próba hydrauliczna 24 bar m
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz pływakowy FT 14 należy do rodziny konstrukcyjnej
zwanej „odwracalną”. Umożliwia ona zmianę sposobu zabudowy
nawet w warunkach „na obiekcie”.
Jest wyposażony we własny odpowietrznik termostatyczny.
Możliwe zmiany sposobu zabudowy na obiekcie traktujemy jako
oczywistą zaletę urządzenia, ale jednocześœnie umożliwiamy
zamówienie danego wykonania w fabryce .
Umówmy się, że (L-R) będzie oznaczało kierunek przepływu z lewej
do prawej, (R-L) odwrotnie a (V) pionowo z góry na dół.
FT 14C to odmiana wyposażona opcjonalnie w zespół eliminatora
korków parowych , występująca dla wszystkich sposobów zabudowy.

pobierz kartę zadaj pytanie
FT43 – odwadniacze pływakowe
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne (ISO6552)
konstrukcja korpusu PN 16
maksymalne ciœśnienie (PMA) 16 bar m
maksymalna temperatura (TMA) 220°C
próba hydrauliczna 24 bar m
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz pływakowy FT 43 należy do rodziny konstrukcyjnej
umożliwiającej zabudowę na poziomym lub pionowym odcinku
rurociągu, zgodnie ze strzałką odlaną na korpusie odwadniacza.
Jest wyposażony we własny odpowietrznik termostatyczny.
FT 43C to odmiana wyposażona opcjonalnie w zespół eliminatora
korków parowych , występująca dla wszystkich sposobów zabudowy.

pobierz kartę zadaj pytanie
UNA – odwadniacze pływakowe
DANE TECHNICZNE:
-Działanie niezależne od przeciwciśnienia i temperatury kondensatu
-Brak strat pary świeżej
-Brak spiętrzenia kondensatu nawet przy bardzo dużym obciążeniu i zmianach ciśnienia
-Szczególnie zalecane do odwadniania wymienników ciepła
-Odporne na zanieczyszczenia
-Automatyczne odpowietrzanie termostatyczne
-Możliwość naprawy na rurociągu
-Do odprowadzania zimnych kondensatów, destylatów z pochodzących z produktów chemicznych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odprowadzanie kondensatu bez spiętrzenia, nawet przy zmiennych warunkach pracy i przeciwciśnieniu. Automatyczne odpowietrzanie (regulator Duplex). Także do odprowadzania zimnych kondensatów i destylatów, do odwadniania systemów gazowych i sprężonego powietrza (regulator Simplex).

pobierz kartę zadaj pytanie
BK – odwadniacze termostatyczne z regulatorem bimetalowym
DANE TECHNICZNE:
-Regulator o mocnej, wytrzymałej konstrukcji
-Odporne na uderzenia wodne i zamarzanie
-Zalecane do stosowania na parze przegrzanej
-Części wewnętrzne ze stali kwasoodpornej
-Możliwość montażu w dowolnym położeniu
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwodnienie
– rurociągi pary nasyconej
– rurociągi pary przegrzanej
– odwodnienia parogrzejek
Mogą być również stosowane do termicznego odpowietrzania systemów parowych

pobierz kartę zadaj pytanie
MK – odwadniacze termostatyczne z regulatorem membranowym
DANE TECHNICZNE:
-Mała bezwładność, szybkie dostosowanie się do zmiennych warunków pracy
-Możliwa praca z wysokim przeciwciśnieniem
-Wbudowany zawór zwrotny
-Części wewnętrzne ze stali kwasoodpornej
-Możliwość montażu w dowolnym położeniu
-Duże wydajności gorącego kondensatu
-również przy małych różnicach ciśnień
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

-MK45-1-Dla małych przepływów kondensatu, odwodnienia parogrzejek, odwodnienia rurociągów, odpowietrzenia

-MK45-2-Dla średnich przepływów kondensatu, odwodnienia parogrzejek, odwodnienia wymienników, odpowietrzenia

pobierz kartę zadaj pytanie
VK, VKE, VKP-EX – Urządzenia do kontroli pracy odwadniaczy
DANE TECHNICZNE:
-Poręczny terminal pomiarowy, interface przyjazny użytkownikowi zapewnia prostą obsługę
-Podświetlany wyświetlacz obrazujący wykres mierzonych ultradźwięków w postaci krzywej (wizualna przezentacja strat pary)
-Wymiana danych między komputerem a terminalem pomiarowym
-Oprogramowanie w języku polskim
-Zabezpieczenie: IP 65
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

-VK – Wzierniki do kontroli pracy wymienników ciepła i odwadniaczy.

-VKE – System z elektrodą poziomu do kontroli pracy odwadniaczy

-VKP-Ex – Detektor ultradźwięków do wykrywania przecieków pary w systemach parowych

-TRAPtest VKP – System komputerowy do kontroli, rejestracji i oceny pracy odwadniaczy

 

pobierz kartę zadaj pytanie
TD32 – odwadniacze termodynamiczne
odwadniacz termodynamiczny TD32
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu PN 40
Dopuszczalne, maksymalne ciœśnienie (PMA) 40 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 400°C
Próba hydrauliczna 60 bar m
Maksymalne ciśœnienie pracy 32 bar
Maksymalne ciœśnienie pracy na odlocie 80% dolotowego
Minimalne ciœśnienie różnicowe 0,25 bar
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz termodynamiczny TD 32F należy do odmian
konstrukcyjnych œśredniociśœnieniowych, „rozbieralnych”.
Jego odmiana TD 32 L jest szczególnie przydatna w instalacjach o
względnie małej przepustowośœci kondensatu, np przy odwadnianiu
magistral parowych.

pobierz kartę zadaj pytanie
TD42 – odwadniacze termodynamiczne
odwadniacz termodynamiczny TD32
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu PN 63
Dopuszczalne, maksymalne ciśœnienie (PMA) 63 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 400°C
Dopuszczalna, maksymalna temperatura dla odm. „A” 255°C
Próba hydrauliczna 95 bar m
Maksymalne ciœśnienie pracy (PMO) 42 bar m
Maksymalne ciśœnienie pracy na odlocie 80% dolotowego
Minimalne ciœśnienie różnicowe 0,25 bar
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Odwadniacz termodynamiczny TD 42 należy do odmian
konstrukcyjnych „rozbieralnych”. Jego odmiana TD 42 L jest
szczególnie przydatna w instalacjach o względnie małej
przepustowoœści kondensatu, np przy odwadnianiu magistral
parowych. Wszędzie tam, gdzie musimy się liczyć z koniecznośœcią
usuwania z instalacji na rozruchu dużych ilośœci powietrza, oferujemy
odmianę z płytką o specjalnej konstrukcji, zapobiegającej zamykaniu
się odwadniacza przy intensywnym przepływie powietrza.
Odmiana ta jest oznaczona liter¹ „A” (anti-airbinding).

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Marzenna Rutkowska -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: