» start / Armatura instalacyjna / reduktory ciśnienia

reduktory ciśnienia

312 – reduktrory ciśnienia Compact
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'', 3/4''
Ciśnienie wejściowe: maks. 16bar
Ciśnienie wyjściowe: 1,5-5,5bar (nastawa fabryczna 4bary)
Temperatura pracy: maks. 60°C
Pozycja montażu: dowolna
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

312 Compact – są stosowane do redukcji ciśnienia mediów takich jak: woda, sprężone powietrze, neutralne nieklejące płyny, neutralne gazy. Stosowane głównie w instalacjach zaopatrzenia w wodę i spełniają wymagania normy PN EN 1567.

pobierz kartę zadaj pytanie
315.2 – reduktory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wejściowe: maks. 25 bar
Ciśnienie wyjściowe: 1,5 - 6 bar (nastawa fabryczna 4 bar)
Temperatura pracy: maks. 70°C
Pozycja montażu: dowolna
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

315.2 – jest „młodszym bratem” od wielu lat obecnego na rynku reduktora 315.  Stosowany jest głównie w instalacjach zaopatrzenia w wodę i spełnia wymagania normy PN EN 1567. Reduktor ciśnienia 315.2 jest wyposażony w pionowy wskaźnik ciśnienia wyjściowego.

pobierz kartę zadaj pytanie
315 – reduktrory ciśnienia ze wskaźnikiem ciśnienia wyjściowego
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wejściowe: maks. 25 bar
Ciśnienie wyjściowe: 1,5 - 6 bar
Temperatura pracy: maks. 60°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

315 – są stosowane do redukcji ciśnienia mediów (woda, sprężone powietrze, neutralne nieklejące płyny, neutralne gazy). Stosowane są głównie w instalacjach zaopatrzenia w wodę i spełniają wymagania normy PN EN 1567.
Reduktory ciśnienia 315 są wyposażone we wskaźnik ciśnienia wyjściowego. Po zamontowaniu można górną częścią reduktora poruszać – bez luzowania nakrętki łączącej – tak, aby widoczny był zielony wskaźnik ciśnienia.

pobierz kartę zadaj pytanie
41-23 – reduktory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: DN15 - DN100
Zakresy wartości zadanej
0,05-0,25bar do 20-28bar
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 28 bar. Zawory o średnicy nominalnej od DN 15 do DN 100. Ciśnienie nominalne od PN 16 do PN 40. Dla cieczy, pary i
gazów o temperaturze do 350°C. Wzrost ciśnienia za zaworem powoduje jego zamykanie.

pobierz kartę zadaj pytanie
6243 – reduktory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wejściowe: maks. 25 bar
Ciśnienie wyjściowe 6243.1: 1,5 - 5 bar
Ciśnienie wyjściowe 6243.2: 4 - 8 bar
Temperatura pracy: maks. 90°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Reduktory ciśnienia typu 6243 to konstrukcja zbieżna z reduktorami 315, jednak o szerszym zakresie parametrów technicznych.

pobierz kartę zadaj pytanie
6247 – kołnierzowe reduktory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: DN65 - DN100
Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar
Ciśnienie wyjściowe: 1,5 - 6 bar
Temperatura pracy: maks. 60°C

Przepływ:
DN65: 24m3/h
DN80: 36m3/h
DN100: 56m3/h

Wykonanie: DN65, DN80, DN100
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Reduktory ciśnienia typu 6247 to reduktory z pojedynczym wkładem zabezpieczonym siatką ochronną (sitko ze stali nierdzewnej o średnicy oczek 0,6 mm), z przyłączami kołnierzowymi wg normy prEN 1092-3. są stosowane do redukcji ciśnienia mediów (woda, sprężone powietrze, neutralne nieklejące płyny, neutralne gazy). Stosowane są głównie w przemysłowych instalacjach zaopatrzenia w wodę tam, gdzie istotna jest regulacja ciśnienia przy określonym przepływie.

dodatkowa karta pobierz kartę zadaj pytanie
D04FM – regulatory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 3/4''
Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 6,0 bar
Minimalny spadek ciśnienia 1bar
Ciś stat. PN16
Maks. temp. pracy 40°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D04FM chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym.
Regulatory ciśnienia mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie
D05F – regulatory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 1''
Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 6,0 bar
Fabryczna nastawa 3 bary
Ciś stat. PN25
Maks. temp. pracy 40°C, lub 70°C
Wymienna siatka filtrująca
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D05F chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Regulatory stosowane są w instalacjach domowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają a zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy w całej instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie
D06F – regulatory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 6,0 bar
Fabryczna nastawa 3 bary
Ciś stat. PN16, lub PN25
Maks. temp. pracy 40°C, lub 60°C
Wymienna siatka filtrująca
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D06F chronią instalację wodną przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy dużych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie
D06FH – wysokociśnieniowe regulatory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 12,0 bar
Fabryczna nastawa 5 bar
Ciś stat. PN25
Maks. temp. pracy 60°C
Wymienna siatka filtrująca
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D06FH chronią instalację wodną przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy niskich wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie
D06FN – niskociśnieniowe regulatory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2'' - 2''
Ciśnienie wyjściowe 0,5 - 2,0 bar
Fabryczna nastawa 1,5 bar
Ciś stat. PN25
Maks. temp. pracy 60°C
Wymienna siatka filtrująca
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D06FN chronią instalację wodną przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy niskich wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie
D22 – regulatory ciśnienia do sprężonego powietrza
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/4'' - 2''
Medium: powietrze
Maks. temperatura pracy 70°C
Ciśn. stat. PN40
Zakres nastawy ciśnienia 1 ... 10 bar
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory ciśnienia D22 chronią instalację przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia czynnika. Nawet przy niskich wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. W celu odpowiedniego zabezpieczenia – instalacja powinna być dodatkowo wyposażona w zawór bezpieczeństwa.

pobierz kartę zadaj pytanie
PREDU – zawory redukcyjne bezpośredniego działania
DANE TECHNICZNE:
- zwarta budowa
-pewna i łatwa nastawa
-szeroki zakres średnic
-5 rozmiarów wymiennych siłowników
-3 rozmiary wymiennych sprężyn
- zrównoważenie poprzez mieszek ze stali nierdzewnej
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

zawór redukcyjny jest proporcjonalnym regulatorem bezpośredniego działania, redukującym wyższe ciśnienia na wejściu do niższego na wyjściu. Redukcja ciśnienia polega na dławieniu/ zamykaniu zaworu w przypadku wzrostu nastawionego ciśnienia na wylocie. Zawór służy do redukcji ciśnienia par, gazów i cieczy.

pobierz kartę zadaj pytanie
STAP – regulatory różnicy ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Przyłącze gwintowane DN15 - 50
Przyłącze kołnierzowe DN65 - 100
Klasa ciśnienia PN 16
Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -20°C
Nastawy od 5 - 25 kPa do 40 - 160 kPa
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zawory STAP są regulatorami różnicy ciśnienia, które utrzymują stałe nastawialne ciśnienie różnicowe przy zadanym przepływie. Dostarczają dokładną i stabilną regulację, zapewniając mniejsze ryzyko hałasu na zaworach regulacyjnych. Dzięki zastosowaniu zaworów STAP równoważenie i rozruch techniczny staje się jeszcze łatwiejszy. Dokładność STAPa oraz kompaktowe rozmiary czynią go szczególnie odpowiednim w użyciu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

dodatkowa karta pobierz kartę zadaj pytanie
Typ RCRB / RCRBm – reduktory ciśnienia kołnierzowe/ mufowe
DANE TECHNICZNE:
-wysoka jakość regulacji
-redukcja ciśnienia za zaworem
-instalacja na zasilaniu
-nie wymaga konserwacji
-regulacja bez udziału energii zewnętrznej
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Reduktory ciśnienia bezpośredniego działania utrzymują zadane ciśnienie w przedziale 0,2-1,6 ; 1-2,8 ; 1-3,5 lub 2,5-7 bar. Reduktory z zaworami kołnierzowymi mogą być stosowane do wody zimnej, gorącej, pary wodnej temperaturze do 180°C lub do 200°C w wykonaniu specjalnym. Reduktory z zaworami mufowymi mogą być stosowane do wody o temperaturze do 150°C. Obydwa typy regulatorów nadają się do regulacji gazów niepalnych do temperatury 80°C.

pobierz kartę zadaj pytanie
VF04 – zawory napełniające
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 1/2''
Maks. temp. medium 70 °C
Ciśn. stat. PN16
Zakres nastawy ciśnienia 1,5 ... 6 bar
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zawory napełniające VF 04 przystosowane są do napełniania i uzupełniania wodą zamkniętych instalacji grzewczych. Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu umożliwia montaż manomentru w celu pomiaru i kontroli ciśnienia po stronie instalacji. Zastosowanie VF04 pozwala uniknąć uszkodzeń, mogących następować wskutek nadmiernego ciśnienia podczas napełniania instalacji.

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Klaudia Bankiewicz -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: