» start / Automatyka ciepłownicza / regulatory ciśnienia

regulatory ciśnienia

44-1B – reduktory ciśnienia
DANE TECHNICZNE:
Zakres wartości zadanych 0,2 - 20bar
Korpus ze stali nierdzewnej GW 1/2 - 1''
Stali nierdzewna, kołnierz DN15 i DN25
Żeliwo sferoidalne, kołnierz DN15 - DN50
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Urządzenia składają się z zaworu regulacyjnego i siłownika z mieszkiem nastawczym i nastawnikiem wartości zadanej.Regulator z zaworem na ciśnienie PN 25 dla cieczy o temperaturze do 150°C, powietrza o temperaturze do 150°C, azotu o temperaturze do 200°C i innych gazów o temperaturze do 80°C. Reduktor ciśnienia typu 44-1 B zawór zamyka się, gdy wzrasta ciśnienie za zaworem

pobierz kartę zadaj pytanie
44-6B – regulatory upustowe
DANE TECHNICZNE:
Zakres wartości zadanych 0,2 - 20bar
Korpus ze stali nierdzewnej GW 1/2 - 1''
Stali nierdzewna, kołnierz DN15 i DN25
Żeliwo sferoidalne, kołnierz DN15 - DN50
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Urządzenia składają się z zaworu regulacyjnego i siłownika z mieszkiem nastawczym i nastawnikiem wartości zadanej.Regulator z zaworem na ciśnienie PN 25 dla cieczy o temperaturze do 150°C, powietrza o temperaturze do 150°C, azotu o temperaturze do 200°C i pary o temperaturze do 200°C. Regulator upustowy typu 44-6 B zawór zamyka się, gdy wzrasta ciśnienie przed zaworem

pobierz kartę zadaj pytanie
45 – regulatory różnicy ciśnień z siłownikiem zamykającym
DANE TECHNICZNE:
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory różnicy ciśnień dla instalacji ciepłowniczych, rozbudowanych systemów rurociągowych i instalacji przemysłowych. Dla wartości zadanych różnicy ciśnień (∆p) w zakresie od 0,1 bar do 10 bar przeznaczone do współpracy z zaworami od DN 15 do DN 50 na ciśnienie nominalne PN 16/25 dla cieczy o temperaturze do 150°C, azotu i powietrza o temperaturze do 150°C

pobierz kartę zadaj pytanie
46/47 – regulatory różnicy ciśnień i przepływu
DANE TECHNICZNE:
Średnica: DN15 - DN50
Ciśnienie nominalne PN 16/25
Kvs 0,4 - 25
Temp. czynnika do 150°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulacja różnicy ciśnień i przepływu lub ciśnienia i przepływu w instalacjach ciepłowniczych i przemysłowych. Wzrost przepływu lub różnicy ciśnień powoduje zamykanie zaworu.

pobierz kartę zadaj pytanie
AFP / VFG2 – regulatory różnicy ciśnień
DANE TECHNICZNE:
∙ DN 15-250
∙ kVS 4,0–400 m3/h
∙ PN 16, 25, 40
. Zakres nastaw:
- AFP: 0,05–0,35 bara / 0,1–0,7 bara / 0,15–1,5 bara
- AFP-9: 0,5–3 bary/1–6 barów
. Temperatura:
- Woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do
30%: 2 … 140 / 150 / 200°C
. Króćce: kołnierz
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Jest to regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się przy rosnącej wartości różnicy ciśnień.

Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną regulacyjną i sprężyny nastawnej różnicy ciśnień.
Dostępne są dwie wersje zaworów:
– VFG 2 z uszczelnieniem grzybka metal na metal
– VFG 21 z miękkim uszczelnieniem grzybka

pobierz kartę zadaj pytanie
AVP / AVP-F – regulatory różnicy ciśnień (PN 16)
DANE TECHNICZNE:
• DN 15-32
• kVS = 0,4-10 m3/h
• PN 16
• Zakres nastawy (AVP): 0,05–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
/ 0,8–1,6 bar
• Stała nastawa (AVP-F): 0,2 bar / 0,3 bar / 0,5 bar
• Temperatura:
- Woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2 … 150°C
• Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania,
gwintowane i kołnierzowe)
• AVP — montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa
AVP-F — montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień.

Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z membraną regulacyjną oraz nastawnika różnicy ciśnień (w wersji ze stałą nastawą nie ma nastawnika).

pobierz kartę zadaj pytanie
AVP – regulatory różnicy ciśnień ( PN 25)
DANE TECHNICZNE:
• DN 15-50
• kVS 0,4-25 m3/h
• PN 25
• Zakres nastawy (AVP): 0,2-1,0 bar / 0,3-2,0 bar
• Stała nastawa (AVP-F) 1): 0,2 bar / 0,5 bar
• Temperatura:
- Woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do
30%: 2 ... 150°C
• Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania,
gwintowane i kołnierzowe)
- kołnierz
• montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika z jedną memb raną sterującą oraz nastawnika różnicy ciśnień (na specjalne zamówienie dostępna jest wersja ze stałą nastawą bez nastawnika).

pobierz kartę zadaj pytanie
AVPQ / AVPQ 4 – regulatory różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania PN25
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 15-50 mm
Ciśnienie nominalne: 25 bar
Współczynnik przepływu KVS: 0,4-25 m3/h
• Zakres przepływu: 0,015–15 m3/h
• Zakres nastawy: 0,2–1,0 bar / 0,3-2,0 bar
• Element dławiący Δpb: 0,2 bar
• Temperatura: Woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2 do 150°C
• Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania, z gwintem zewnętrznym i kołnierzowe)
- kołnierz
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
AVPQ(4) jest regulatorem różnicy ciśnieńi przepływu bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych.
Regulator zamyka się przy wzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz
nastawnika różnicy ciśnień.
pobierz kartę zadaj pytanie
AVPQ / AVPQ-F – regulatory różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania PN16
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 15-32 mm
Ciśnienie nominalne: 16 bar
Współczynnik przepływu KVS: 1,6-10 m3/h
• Zakres przepływu: 0,06−7,3 m3/h
• PN 16
• Zakres nastawy (AVPQ): 0,1-0,5 bar / 0,2-1,0 bar
• Stała nastawa (AVPQ-F): 0,2 bar / 0,3 bar
• Element dławiący Δp: 0,2 bar
• Temperatura: woda obiegowa / wodny roztwór glikolu do 30%: 2 do 150°C
• Króćce:
- gwint zewnętrzny (złączki: do wspawania, gwintowane i kołnierzowe)
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

AVPQ(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień i przepływu. Bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator zamyka się przywzroście różnicy ciśnień lub po przekroczeniu ustawionego maksymalnego przepływu.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem dławiącym, siłownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraznastawnika różnicy ciśnień(w wersji ze stałą nastawą (dostępnej na specjalne zamówienie) niema nastawnika).
AVPQ— montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa
AVPQ -F— montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

pobierz kartę zadaj pytanie
BUW / BUW-G – urządzenia do bezobsługowego uzupełniania zładu
DANE TECHNICZNE:
-uzupełnianie ubytków wody grzewczej w instalacji,
-uzupełnianie ubytków wody lodowej (woda z glikolem) w instalacjach chłodniczych,
-niedopuszczanie do spadku ciśnienia poniżej wartości zadanej.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zestaw przeznaczony jest do kontrolowania i bezobsługowego uzupełniania wody w zładach c.o. zasilanych wodą wodociągową lub pobieraną z powrotu sieci cieplnych. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obiektach kotłowni i centralnych węzłach cieplnych, zwłaszcza w wysokich budynkach oraz w przypadkach stosowania zabezpieczania instalacji c.o. poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze.
-Urządzenie może być również wykorzystane tam gdzie czynnikiem roboczym jest glikol (układy klimatyzacyjne)

pobierz kartę zadaj pytanie
Typ RCRUB / RCRUBm – regulatory ciśnienia upustowe kołnierzowe / mufowe
DANE TECHNICZNE:
-utrzymuje stałą wartość ciśnienia,
-instalacja na rurociągach obejściowych,
-wysoka jakość regulacji,
-nie wymaga konserwacji,
-regulacja bez udziału energii zewnętrznej.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Upustowe regulatory ciśnienia mają za zadanie utrzymywanie stałego ciśnienie w instalacji w przedziałach 0,2-1,6 ; 1-2,8 ; 1-3,5 lub 2,5-7 bar.
-Regulatory w wersji z zaworem kołnierzowym przystosowane są do pracy w temperaturze do 180°C.
-Wykonanie specjalne regulatora z uszczelnieniami teflonowymi znajduje zastosowanie w instalacjach o temperaturze roboczej do 200°C.
-Wersja z zaworami mufowymi może być stosowana do regulacji czynnika o temperaturze do 150°C.
-Zarówno regulatory kołnierzowe i mufowe nadają się do regulacji gazów niepalnych do temperatury 80°C.

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Sara Zubowicz -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: