» start / Automatyka ciepłownicza / regulatory temperatury

regulatory temperatury

43 – regulatory temperatury
DANE TECHNICZNE:
Średnica: DN15 - DN50
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory temperatury składają się z zaworu i termostatu typu 2430 połączonych obejmami. Zawór składa się z korpusu z gniazdem i odciążonym grzybem. Wzrost temperatury powoduje zamykanie regulatorów typu 43-5 (z gwintem wewnętrznym) i typu 43-7 (z gwintem zewnętrznym) oraz otwieranie regulatora typu 43-6

pobierz kartę zadaj pytanie
4u – regulatory temperatury bezpośredniego działania
DANE TECHNICZNE:
Typ 2114/2231 - zawór typu 2114 i termostat regulacyjny typu 2231 dla cieczy. Zakres -10°C do +150°C
Typ 2114/2232 - zawór typu 2114 i termostat regulacyjny typu 2232 dla cieczy i pary. Zakres -10°C do +250°C
Typ 2114/2233 - zawór typu 2114 i termostat regulacyjny typu 2233 dla cieczy, powietrza i innych gazów. Zakres -10°C do +150°C
Typ 2114/2234 - zawór typu 2114 i termostat regulacyjny typu 2234 dla cieczy, powietrza i innych gazów. Zakres -10°C do +250°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory temperatury do instalacji chłodzących. Termostaty regulacyjne o wartościach zadanych od -10°C do +250°C. Zawory o średnicy nominalnej od DN15 do DN250, na ciśnienie nominalne od PN16 do PN40, dla temperatury do 350°C. Wzrost temperatury powoduje otwieranie zaworu.

pobierz kartę zadaj pytanie
AVTB – regulatory temperatury (PN 16)
DANE TECHNICZNE:
• PN 16; DN 15, 20, 25
• kvs 1.9, 3.4, 5.5 m3/h
• Zakresy nastaw: 0-30 °C / 20-60 °C / 30-100 °C
• Temperatura czynnika: -25 - +130°C
• Czynnik: woda obiegowa / woda z glikolem do 30%
• Przyłącza:
- Gwint wewnętrzny
- Gwint zewnętrzny (złączki do spawania i z gwintem zewnętrznym)
• Montaż na zasileniu lub powrocie, zależy od typu czujnika (zakresu nastaw temperatury).
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

AVTB regulator temperatury mający zastosowanie do regulacji temperatury w wymiennikach pojemnościowych, wymiennikach płytowych , podgrzewaczach olejowych itp. Zawór zamyka się przy wzroście temperatury.
Regulator składa się z zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznego i nastawnika temperatury.
W skład elementu termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypełnienie czynnikiem termostatycznym.

pobierz kartę zadaj pytanie
AVTQ DN20 – regulatory temperatury kompensowane przepływem
DANE TECHNICZNE:
• DN 20
• kVS 3,2 m3/h
• PN 16 - Główny zawór
PN10 – Membrana i zawór sterujący
• Odpowiedni do c.w.u. użytkowej
o temperaturze od 45 do 60°C
• Stała temperatura dyżurna (ok. 35°C).
• Temperatura (strona pierwotna):
- Woda obiegowa / woda z glikolem do 30%: 2 – 100°C
• Przyłącza:
- Gwint zewnętrzny (końcówki do spawania i gwintowane)
• Montaż na rurociągu powrotnym
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

AVTQ zapobiega powstawaniu wysokich temperatur w wymiennikach ciepła gdy nie ma rozbioru ciepłej wody użytkowej. Regulator odcina dopływ ciepłej wody sieciowej przy braku poboru c.w.u.. AVQT może być stosowany z większością wymienników płytowych, jednakże w przypadku wątpliwości zastosowania danego wymiennika ciepła z regulatorem AVTQ skontaktuj się z producentem wymiennika.
• Regulowane ciśnieniowo otwieranie/zamykanie przy rozpoczynaniu/kończeniu poboru wody.
• Ogromne możliwości regulowania temperatury pracy.
Regulator AVTQ składa się z elementu termostatycznego, membrany , głównego zaworu oraz zaworu sterującego (pilota). Zawór główny z elementem termostatycznym i membrany montowane są po stronie sieciowej (pierwotnej) . Element membrany poprzez rurki impulsowe połączony jest do zaworu sterującego zamontowanego po stronie instalacji c.w.u. (wtórnej).

pobierz kartę zadaj pytanie
FJV – termostatyczne ograniczniki temperatury powrotu (PN 16)
DANE TECHNICZNE:
• DN 15, 20, 25
• kvs 1.9, 3.4, 5.5 m3/h
• PN 16
• Zakres nastaw: 20 - 60 °C
• Temperatura: woda obiegowa / woda z glikolem do 30%: 2 - 130 °C
• Przyłącza:
- Gwint wewnętrzny
- Gwint zewnętrzny (złączki do spawania i z gwintem zewnętrznym)
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

FJV jest regulatorem temperatury bezpośredniego działania używanym do regulacji:
– temperatury wody na powrocie ze zbiorników ciepłej wody w w układach podłączonych bezpośrednio do sieci cieplnej
– temperatury wody powrotnej w układach ogrzewania ze zmieszaniem.

Regulacja FJV polega na wymuszeniu schłodzenia wody powrotnej z instalacji do wymaganej  temperatury przed jej powrotem do żródła zasilania. Regulator zamyka się przy rosnącej temperaturze.
FJV składa się z zaworu regulacyjnego, siłownika termostatycznego i nastawnika temperatury.
Siłownik termostatyczny składa się tylko z mieszka.
Może mieć zastosowanie przy podłączeniach do sieci cieplnych i osiedlowych.

pobierz kartę zadaj pytanie
QAA – pomieszczeniowe czujniki temperatury
DANE TECHNICZNE:
Zakres zastosowania 0...50 °C
Element pomiarowy LG-Ni 1000
Stała czasowa 7 min
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

QAA – pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, szczególnie wtedy, gdy wymagany jest wysoki poziom komfortu. Główny obszar zastosowania: Pomiar i nastawa temperatury w pomieszczeniu.

pobierz kartę zadaj pytanie
QAC – czujniki temperatury zewnętrznej
DANE TECHNICZNE:
Zakres zastosowania:
-40/-50…+70 °C
5…95 % r.h.
Stopień ochrony IP54
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

QAC – pasywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej, i w niewielkim zakresie  promieniowania słonecznego, wpływu wiatru lub temperatury ścian.

pobierz kartę zadaj pytanie
RLU162 – pomieszczeniowe regulatory temperatury
DANE TECHNICZNE:
Napięcie zasilania 24 V AC
Temperatura 0 - 50°C
Stopień ochrony IP30
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Pomieszczeniowe regulatory temperatury stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja. Dwa analogowe wyjścia sterujące 0…10 V DC do sterowania ogrzewaniem i/lub chłodzeniem.

pobierz kartę zadaj pytanie
RTB / RTBm – Regulatory temperatury bezpośredniego działania kołnierzowe / mufowe
DANE TECHNICZNE:
-utrzymuje stałą wartość temperatury,
-zapewnienia wysoką jakość regulacji,
-nie wymaga konserwacji,
-regulacja bez udziału energii zewnętrznej,
-zawór otwierający lub zamykający.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulatory temperatury bezpośredniego działania RTB i RTBm zaprojektowane są do regulacji mediów jak woda zimna i gorąca, para do temperatury 180°C dla regulatorów z zaworami kołnierzowymi o ulepszonej konstrukcji, odpornej na wysokie temperatury regulowanego czynnika typu ZRTP. Do regulacji czynnika o temperaturze do 150°C mogą być zastosowane regulatory z zaworami kołnierzowymi typu ZRT albo mufowymi ZTM. Dla zaworów wszystkich typów, czynnikiem regulowanym mogą być gazy niepalne do temperatury 80 °C. Konstrukcja zaworu kołnierzowego jak i mufowego wyposażona jest w miękkie zamknięcie gniazdo – grzyb, co zapewnia całkowitą szczelność zaworu w stanie spoczynku.

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Sara Zubowicz -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: