» start / Armatura do pary / regulatory przepływu, ciśnienia i temperatury do instalacji parowych

regulatory przepływu, ciśnienia i temperatury do instalacji parowych

5801 – regulatory ciśnienia bezpośredniego działania
DANE TECHNICZNE:
Średnica: DN 15 - DN 200
Ciśnienie nominalne: PN 16 - PN 40
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
Typ 5801 Zawór redukcji ciśnienia pary wodnej i innych płynów za zaworem. Do wszelkich systemów energetycznych i technologicznych.
Typ 5610 Zawór nadmiarowy do regulacji przed zaworem ciśnienia pary wodnej, gazów niepalnych i cieczy
niezależnie od ciśnienia na wylocie.
pobierz kartę zadaj pytanie
V725 – zawory regulacyjne
DANE TECHNICZNE:
-niewielka wysokość całkowita
-kształt korpusu zapewniający optymalną charakterystykę przepływu.
-doskonała dynamika przepływu po prawidłowym dobraniu zaworu.
-duża trwałość użytkowania i niezawodność działania.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Regulacja przepływu cieczy, gazów i pary wodnej do 250°C. Zwarta budowa dzięki bezpośrednio montowanemu pozycjonerowi. Z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi.

pobierz kartę zadaj pytanie
KA – zawory rtbd normalnie otwarte
DANE TECHNICZNE:
do wglądu w kartach katalogowych produktu
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zawory dwudrogowe KA 31/33 mają korpusy wykonane z
żeliwa szarego, są jednogniazdowe, normalnie otwarte.
Wraz z odpowiednim zespołem termostatycznym SA  tworzą regulator temperatury
bezpośœredniego działania (RTBD), dla stosowania w procesach
grzania.

Zawory wytwarzane są w następujących odmianach:
KA31 – nieodciążony, przyłącza gwintowane
KA33 – nieodciążony, przyłącza kołnierzowe DIN PN16

pobierz kartę zadaj pytanie
KB – zawory rtbd normalnie otwarte
DANE TECHNICZNE:
do wglądu w kartach katalogowych produktu
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zawory dwudrogowe KB 31/33 mają korpusy wykonane z
żeliwa szarego, są jednogniazdowe, normalnie otwarte.
Wraz z odpowiednim zespołem termostatycznym SA  tworzą regulator temperatury
bezpośœredniego działania (RTBD), dla stosowania w procesach
grzania.

Zawory wytwarzane są w następujących odmianach:
KB31 – odciążony (mieszek z brązu fosforowego),
przyłącza gwintowane
KB33 – odciążony (mieszek z brązu fosforowego),
przyłącza kołnierzowe DIN PN16

pobierz kartę zadaj pytanie
KC – zawory rtbd normalnie otwarte
DANE TECHNICZNE:
do wglądu w kartach katalogowych produktu
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zawory dwudrogowe KC 31 mają korpusy wykonane z
żeliwa szarego, są jednogniazdowe,  normalnie otwarte.
Wraz z odpowiednim zespołem termostatycznym SA  tworzą regulator temperatury
bezpośœredniego działania (RTBD), dla stosowania w procesach
grzania.

 

KC31 – odciążony (mieszek ze stali nierdzewnej),
przyłącza gwintowane

pobierz kartę zadaj pytanie
SA – zespoły termostatyczne
DANE TECHNICZNE:
Zakresy temperatury zadanej
SA121 -zakres 1 -15°C do 50°C
SA1219 -zakres 2 40°C do 105°C
SA123 -zakres 3 95°C do 160°C
SA122 -zakres 1 -20°C do 120°C
-zakres 2 40°C do 170°C
max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej
SA128 -zakres 1 -20°C do 110°C
-zakres 2 40°C do 170°C
max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej
i nie więcej niż 190°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zespół termostatyczny SA stanowi nieodzowny element regulatora
temperatury bezpośœredniego działania (RTBD).
Zespół termostatyczny tworzą: czujnik i siłownik połączone kapilarą,
oraz zadajnik (który w zależnoœści od odmiany zespołu
termostatycznego może być umiejscowiony przy czujniku, przy
siłowniku lubŸ wydzielony).
Całoœść wypełniona jest cieczą rozszerzalnoœściową.

Zespoły termostatyczne SA współpracują z następującymi zaworami:

dwudrogowymi KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA,
BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA
trójdrogowymi TW

pobierz kartę zadaj pytanie
SPIRA TROL – siłowniki pneumatyczne
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne
Zakres temperatur powietrza zasilającego -20°C do +110°C
Maksymalne ciśnienie powietrza zasilającego
PN9100 6 bar m
PN9200 6 bar m
PN9300 4 bar m
Przyłącze powietrza zasilającego 1/4" NPT
Skok siłownika PN9100 20 mm
PN9200 20 mm
PN9320 20 mm
PN9330 30 mm
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Siłowniki pneumatyczne serii PN9000 przeznaczone są do
zabudowy na zaworach regulacyjnych SPIRA-TROL KE i LE
(dwudrogowych) i QL (trójdrogowych) o średnicach DN15 – DN100.
Każdy siłownik posiada mechaniczny wskaźnik położenia.
Oferujemy dwa podstawowe rodzaje siłowników:
E – w przypadku zaniku ciśnienia powietrza sterującego, sprężyna
powrotna „wysuwa wrzeciono siłownika z obudowy”, które dzięki
połączeniu z trzpieniem zaworu powoduje zamknięcie zaworu
(grzybek zaworu znajduje się nad gniazdem). Zatem zawór
z siłownikiem PN9000E tworzą normalnie zamknięty zespół
wykonawczy.
R – w przypadku zaniku ciśnienia powietrza sterującego, sprężyna
powrotna „cofa wrzeciono siłownika do obudowy”, które dzięki
połączeniu z trzpieniem zaworu powoduje otwarcie zaworu (grzybek
zaworu znajduje się nad gniazdem). Zatem zawór z siłownikiem
PN9000R tworzą normalnie otwarty zespół wykonawczy.

pobierz kartę zadaj pytanie
EP5 – pozycjonery do zestawów SPIRA TROL
DANE TECHNICZNE:
sygnał wejśœciowy 4 - 20 mA
ciœśnienie wyjœściowe 0 - 100% ciśœnienia zasilania
ciœśnienie zasilania 1,4 - 6,0 bar
zakres skoku zaworów 10 mm - 100 mm
czułość < 0,2% nastawionego skoku
opornoœść wejśœciowa 200 ohm
maksymalny prąd na wejśœciu 50 mA
temperatura pracy od - 15°C do 65°C
stopień ochrony obudowy IP 54
stopień iskrobezpieczeństwa dla ISP5 EEx.ia IIC T6.T5.T4
zużycie powietrza w warunkach stabilnych 0,7 Nm3/h
przyłącze pneumatyczne 1/4” NPT
dławik dla przewodu elektrycznego PG 13,5
materia³ obudowy odlew aluminiowy, malowany proszkowo
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Pozycjoner elektropneumatyczny EP5 (oraz ISP5 – wykonanie
iskrobezpieczne) jest w gruncie rzeczy proporcjonalnym regulatorem
przesunięcia wrzeciona siłownika liniowego / skoku trzpienia zaworu
regulacyjnego. Można zatem przyjąć, iż sterując zaworem regulacyjnym
„pozycjonowanym”, mamy do czynienia z pewnego rodzaju regulacją
kaskadową, w której regulator nadrzędny (regulujący jakiœ proces
technologiczny np. grzanie) wysyła wartość zadaną położenia zaworu
regulatorowi podrzędnemu, stabilizującemu położenie zaworu. Wpływ
na położenie zaworu ma wszakże nie tylko sygnał sterujący z regulatora
ale także siły pochodzące od przepływającego czynnika.

pobierz kartę zadaj pytanie
SPIRA TROL – siłowniki elektryczne
DANE TECHNICZNE:
Przykład doboru
zawór regulacyjny DN20 KE43
dopuszczalny spadek ciœśnienia 20 bar
zasilanie elektryczne 230 Vac
sygnał regulacyjny 4 - 20 mA
siłownik EL5601
pozycjoner EL5961
łącznik zaworu EL5901
kołnierz montażowy EL5970
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Siłowniki elektryczne EL 5600 należą do popularnej odmiany siłowników
o wyjœściu liniowym, zmiennokierunkowym.
Wersja standardowa jest przystosowana do regulacji krokowej
(trójpoło¿eniowej, VMD), tzn. siłownik sterowany jest sygnałem
impulsowym dużej mocy, podawanym przez wyjœściowy styk przełączny
regulatora, na odpowiednie zaciski silnika elektrycznego siłownika.
Na życzenie siłownik EL 5600 można wyposażyć w kartę pozycjonera
aby umożliwić współpracę siłownika z regulatorem wysyłającym ciągły
sygnał analogowy 4-20 mA lub 2-10 V=. W wykonaniu standardowym
siłowniki są wyposażone w nadajnik potencjometryczny położenia
wrzeciona (1 kohm).
Siłowniki EL 5600 s¹ nabudowywane na zaworach dwudrogowych
LE / KE lub trójdrogowych QL przy użyciu specjalnych kołnierzy
montażowych i łączników .

pobierz kartę zadaj pytanie
SPIRA TROL – zawory regulacujne LE/LL/LF
DANE TECHNICZNE:
Zawory SPIRA-TROL współpracują z następującymi siłownikami i pozycjonerami:
Siłowniki pneumatyczne
PN9000E
- sprężyna wysuwa wrzeciono siłownika i zamyka zawór
(normalnie zamknięty zespół wykonawczy)
PN9000R
- sprężyna cofa wrzeciono siłownika i otwiera zawór
(normalnie otwarty zespół wykonawczy)
PN1000
- sprężyna wysuwa wrzeciono siłownika i zamyka zawór
(normalnie zamknięty zespół wykonawczy)
PN2000
- sprężyna cofa wrzeciono siłownika i otwiera zawór
(normalnie otwarty zespół wykonawczy)

Pozycjonery
PP5 - pneumo-pneumatyczny
EP5 - elektropneumatyczny
ISP5 - elektropneumatyczny, iskrobezpieczny
SP2 - elektropneumatyczny, inteligentny
SP300 - do komunikacji cyfrowej (HART, Fieldbus, Profibus)

Siłowniki elektryczne
NV
- do regulacji krokowej lub ciągłej, 0,8 kN
ze sprężyną powrotną lub bez, dla zaworów do DN50
EL3500 - do regulacji krokowej lub ciągłej, 0,6 kN
ze sprężyną powrotną lub bez, dla zaworów do DN50
EL5600 - do regulacji krokowej lub ciągłej, 1 - 25 kN
dla wszystkich średnic zaworów
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
Zawory regulacyjne powszechnego użytku, dwudrogowe,
jednogniazdowe.
Cechy szczególne zaworów SPIRA-TROL:
• Konstrukcja elementów wewnętrznych.
Gniazdo dociskane jest do korpusu przez tuleję dociskową i pokrywę
zaworu. Podczas montażu gniazdo i grzyb mają swobodę ruchów
(w pewnym zakresie) w płaszczyźnie prostopadłej do osi trzpienia.
Rozwiązanie takie ułatwia współosiowe ustawienie trzpienia, grzyba
i gniazda. Skutkuje to większą trwałością dławnicy i szczelniejszym
domknięciem zaworu, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami

 

• Dławnica nowej generacji.
Prowadzenie trzpienia w dwóch miejscach zapewnia większą
żywotność pierścieni uszczelniających niż przy prowadzeniu
tradycyjnym – jednomiejscowym. Zastosowane dodatkowe
pierścienie zgarniające („skrobaki” trzpienia) ograniczają możliwość
uszkodzenia pierścieni uszczelniających przez czynnik roboczy
lub pył z otoczenia.
Dodatkowe O-ringi zapewniają doskonałą szczelność dla czynników
roboczych o niskim ciśnieniu i temperaturze.
pobierz kartę zadaj pytanie
SPIRA TROL – zawory regulacyjne KE/KL/KF
DANE TECHNICZNE:
Zawory SPIRA-TROL współpracują z następującymi siłownikami i pozycjonerami:
Siłowniki pneumatyczne
PN9000E
- sprężyna wysuwa wrzeciono siłownika i zamyka zawór
(normalnie zamknięty zespół wykonawczy)
PN9000R
- sprężyna cofa wrzeciono siłownika i otwiera zawór
(normalnie otwarty zespół wykonawczy)
PN1000
- sprężyna wysuwa wrzeciono siłownika i zamyka zawór
(normalnie zamknięty zespół wykonawczy)
PN2000
- sprężyna cofa wrzeciono siłownika i otwiera zawór
(normalnie otwarty zespół wykonawczy)

Pozycjonery
PP5 - pneumo-pneumatyczny
EP5 - elektropneumatyczny
ISP5 - elektropneumatyczny, iskrobezpieczny
SP2 - elektropneumatyczny, inteligentny
SP300 - do komunikacji cyfrowej (HART, Fieldbus, Profibus)

Siłowniki elektryczne
NV
- do regulacji krokowej lub ciągłej, 0,8 kN
ze sprężyną powrotną lub bez, dla zaworów do DN50
EL3500 - do regulacji krokowej lub ciągłej, 0,6 kN
ze sprężyną powrotną lub bez, dla zaworów do DN50
EL5600 - do regulacji krokowej lub ciągłej, 1 - 25 kN
dla wszystkich średnic zaworów
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
Zawory regulacyjne powszechnego użytku, dwudrogowe,
jednogniazdowe
Cechy szczególne zaworów SPIRA-TROL:
• Konstrukcja elementów wewnętrznych.
Gniazdo dociskane jest do korpusu przez tuleję dociskową i pokrywę
zaworu. Podczas montażu gniazdo i grzyb mają swobodę ruchów
(w pewnym zakresie) w płaszczyźnie prostopadłej do osi trzpienia.
Rozwiązanie takie ułatwia współosiowe ustawienie trzpienia, grzyba
i gniazda. Skutkuje to większą trwałością dławnicy i szczelniejszym
domknięciem zaworu, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
• Dławnica nowej generacji.
Prowadzenie trzpienia w dwóch miejscach zapewnia większą
żywotność pierścieni uszczelniających niż przy
prowadzeniu
tradycyjnym – jednomiejscowym. Zastosowane dodatkowe
pierścienie zgarniające („skrobaki” trzpienia) ograniczają możliwość
uszkodzenia pierścieni uszczelniających przez czynnik roboczy
lub pył z otoczenia.
Dodatkowe O-ringi zapewniają doskonałą szczelność dla czynników
roboczych o niskim ciśnieniu i temperaturze.
pobierz kartę zadaj pytanie
STEVI 405 – zawory odcinające przelotowe
DANE TECHNICZNE:
figura: 12.405, 12.460, 22.405, 22.460, 23.405, 23.460, 34.405, 34.460, 35.405, 35.460, 52.405, 52.460, 55.405, 55.460
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

zawory występują w wielu wersjach wykonania, dlatego zakres ich wykorzystania w instalacjach jest bardzo szeroki. Poniżej podaję możliwości gdzie znajdują zastosowanie;
kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, regulacja procesów technologicznych, układy wymienników ciepła,precyzyjna redukcja ciśnienia
kotłownie termoolejowe, przemysł chemiczny, spożywczy, media agresywne, instalacje wody procesowej, instalacje próżniowe
przemysł chemiczny, spożywczy, technologie „czyste”, media agresywne, instalacje wody procesowej

pobierz kartę zadaj pytanie
TEMPTROL – regulatory temperatury bezpośredniego działania
DANE TECHNICZNE:
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
pobierz kartę zadaj pytanie
TW – trójdrogowe zawory rtbd normalnie otwarte
DANE TECHNICZNE:
Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu zawory z brązu PN25
zawory z żeliwa szarego PN16
Maksymalna, dopuszczalna temperatura 200C
Próba hydrauliczna-zawory z brązu 38 bar m
zawory z żeliwa szarego 24 bar m
Szczelność 1% Kvs
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:
Zawory trójdrogowe TW wraz z odpowiednim zespołem
termostatycznym SA tworzą regulator temperatury bezpośredniego działania (RTBD),
dla stosowania w procesach grzania oraz chłodzenia, dla ciekłych czynników roboczych..
W zależności od sposobu zabudowy, zawór TW może pracować jako mieszający lub
rozdzielający.
Korpusy zaworów TW wykonywane są z:
– brązu armatniego przyłącza gwintowane i kołnierzowe DIN PN25
– żeliwa szarego przyłącza kołnierzowe DIN PN16
pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Marzenna Rutkowska -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: