» start / danfoss / Automatyka przemysłowa / przetworniki ciśnienia

danfoss / przetworniki ciśnienia

MBS 3100 – przetworniki ciśnienia do trudnych zastosowań przemysłowych w tym morskich
DANE TECHNICZNE:
Przetwornik posiada Morskie Uznania Typu: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS, sygnał wyjściowy 4 do 20 mA, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
Temperatura medium od -40 do 85° C
Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
Standardowe przyłącze G 1/4"A DIN 16288, G 1/4"A, O-ring DIN 3852 G 1/2"A DIN 16288
Dostępne wszystkie istotne Morskie Uznania Typu
Zaprojektowany do instalacji okrętowych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Stosowany w przemyśle okrętowym przetwornik ciśnienia MBS 33M jest przystosowane do prawie każdej instalacji okrętowej i zapewnia wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.

dodatkowa karta pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 3150 – przetworniki ciśnienia z tłumikiem pulsacji do trudnych zastosowań przemysłowych w tym morskich
DANE TECHNICZNE:
Przetwornik posiada Morskie Uznania Typu: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS, sygnał wyjściowy 4 do 20 mA, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
Temperatura medium od -40 do 85° C
Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
Standardowe przyłącze G 1/4"A, O-ring DIN 3852, G 1/2"A DIN 16288
Wbudowany tłumik pulsacji
Dostępne wszystkie istotne Morskie Uznania Typu, zaprojektowany do zaspokojenia ścisłych wymagań przemysłu okrętowego
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Stosowany w przemyśle okrętowym przetwornik ciśnienia MBS 3150M przystosowany do prawie każdej instalacji okrętowej w której występuje kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Zapewnia wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 32 – przetwornik ciśnienia z wyjściem napięciowym
DANE TECHNICZNE:
- Sygnał wyjściowy: 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V lub 0-10 V
- Temperatura medium od -40 do 85 °C
- Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
- Dostępny szeroki zakres przyłączy ciśnieniowych
- Do stosowania w wymagających instalacjach przemysłowych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Przetwornik ciśnienia MBS 32 jest zaprojektowany tak aby pracować w niemalże każdej dziedzinie przemysłu i oferować wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.
Przetwornik posiada standardowe sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar, szeroka oferta przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Duża odporność na wibracje, duży wybór przyłączy, mocna konstrukcja oraz wysoki poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi umożliwiają pracę przetwornika nawet w najcięższych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 3200 – przetworniki ciśnienia do zastosowań ciepłowniczych
DANE TECHNICZNE:
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V i 0-10V, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
Sygnał wyjściowy: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V i 0 - 10 V
Temperatura medium od -40 do 125° C
Zakres pomiarowy od 0 do 600 bar
Dostępny szeroki wybór przyłączy elektrycznych oraz ciśnieniowych
Przeznaczony do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Przetwornik ciśnienia MBS 3200 zaprojektowany do użytku głównie w instalacjach przemysłowych, zapewnia wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najgorszych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 33 – przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych
DANE TECHNICZNE:
- Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
- Temperatura medium od -40 do 85° C
- Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
- Dostępny szeroki wybór przyłączy
- Przeznaczony do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Przetwornik ciśnienia MBS 33 jest zaprojektowany do niemalże każdej instalacji przemysłowej i oferuje wiarygodny pomiar ciśnienia nawet w najcięższych warunkach.
Sygnał wyjściowy 4 – 20 mA, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy wynosi od 0-1 do 0-600 bar, dostępny jest też szeroki wybór przyłączy ciśnienia oraz elektrycznych.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 33M – przetwornik ciśnienia do trudnych zastosowań przemysłowych w tym morskich
DANE TECHNICZNE:
- Sygnał wyjściowy od 4 do 20 mA
- Temperatura medium od -40 do 85° C
- Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
- Dostępny szeroki zestaw przyłączy ciśnienia
- Dostępne wszystkie istotne uznania okrętowe, zaprojektowane do zaspokojenia ścisłych wymagań przemysłu okrętowego
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Stosowane w przemyśle okrętowym przetworniki ciśnienia MBS 33M są przystosowane do prawie każdej instalacji okrętowej i oferują wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.
Przetworniki posiadają Morskie Uznania Typu: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, PRS, MRS. Sygnał wyjściowy od 4 do 20 mA, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar, posiadają również szeroki zestaw przyłączy ciśnienia.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz wysoki poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pozwalają pracować przetwornikom w nawet najcięższych warunkach

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 4010 – przetworniki ciśnienia z płaską membraną
DANE TECHNICZNE:
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy od 0 - 4 do 0 - 60 bar, wersja z wtykiem oraz kablem, przyłącze G1/2"A.
Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
Temperatura medium od -40 do 85° C
Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
Z płaską membrana
Do mediów mediów lepkich, zanieczyszczonych lub krystalizujących się
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

MBS 4010 jest przetwornikiem ciśnienia z płaską membrana, przeznaczony do mediów lepkich, zanieczyszczonych lub krystalizujących się. Zapewnia wiarygodny pomiar ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 4050 – przetworniki ciśnienia z tłumikiem pulsacji do trudnych zastosowań przemysłowych w tym morskich
DANE TECHNICZNE:
Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V i 0-10V, pomiar ciśnienia względnego lub absolutnego, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar.
- Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
- Sygnał wyjściowy: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V lub 0 - 10 V
- Temperatura medium od -40 do 85° C
- Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
- Wbudowany tłumik pulsacji
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Stosowany w wymagających instalacjach przemysłowych. Przetwornik ciśnienia MBS 4050 przeznaczony jest do mediów lepkich, zanieczyszczonych lub krystalizujących się, stosowny w instalacjach przemysłowych w których występuje kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Zapewnia wiarygodny pomiar ciśnienia, nawet w najgorszych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 4251 – przetworniki ciśnienia z tłumikiem pulsacji do strefy zagrożonej wybuchem
DANE TECHNICZNE:
Elastyczny program przetwornika cisnienia jest chroniony przed wybuchem EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX 100a i obejmuje sygnal wyjsciowy 4-20 mA, absolutne i szerokie (wzglednie) wersje, zakresy pomiarowe od 0-1 do 0-600 bar, przylacze wtykowe i szeroka gama przylaczy cisnieniowych.
Doskonala stabilnosc drgan, solidna konstrukcja, wysoki stopien ochrony EMC / EMI i wysoka temperatura pracy, wyposazony w przetwornik cisnienia, aby spelnic najbardziej rygorystyczne wymogi przemyslowe.

sygnal wyjsciowy 4 - 20 mA
Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
Temperatura pracy zalezna od przylacza elektrycznego
Ex II 1G EEx ia IIC T4 - T6 zgodny z ATEX 100a
Stosowane w przestrzeniach potencjalnie zagrozonych wybuchem: Strefa 0, Strefa 1 and Strefa 2 (gazy i para)
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia MBS 4251 jest przeznaczony do stosowania w środowiskach niebezpiecznych i oferuje niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych aplikacjach z silnym przepływem medium jak w przypadku kawitacji, uderzeń cieczy czy skokach (pikach) ciśnienia.

pobierz kartę zadaj pytanie
MBS 4500 – przetworniki ciśnienia z możliwością regulacji zera i zakresu
DANE TECHNICZNE:
Sygnał wyjściowy od 4 do 20 mA, pomiar ciśnienia względnego oraz absolutnego, zakres pomiarowy od 0-1 do 0-600 bar, możliwość regulacji zera oraz zakresu, szeroka oferta przyłączy ciśnienia.
- Bardzo dobra odporność na wibracje, mocna konstrukcja oraz dobra ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pozwalają pracować przetwornikowi w nawet najcięższych warunkach.
- Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA
- Temperatura medium od -40 do 85° C
- Zakres pomiarowy 0 - 600 bar
- Dostępny szeroki wybór przyłączy ciśnienia
- Możliwość regulacji zera i zakresu
Stosowany w wymagających instalacjach przemysłowych
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Stosowany w wymagających instalacjach przemysłowych. Przetwornik ciśnienia MBS 4500 posiada bardzo dużą dokładność i jest przeznaczony do stosowania w instalacjach przemysłowych. Oferuje wiarygodne pomiary ciśnienia, nawet w najcięższych warunkach.

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Stanisław Krupienko -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: