SA – zespoły termostatyczne
DANE TECHNICZNE:
Zakresy temperatury zadanej
SA121 -zakres 1 -15°C do 50°C
SA1219 -zakres 2 40°C do 105°C
SA123 -zakres 3 95°C do 160°C
SA122 -zakres 1 -20°C do 120°C
-zakres 2 40°C do 170°C
max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej
SA128 -zakres 1 -20°C do 110°C
-zakres 2 40°C do 170°C
max temperatura czujnika 55°C powyżej wartoœci zadanej
i nie więcej niż 190°C
OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OPIS:

Zespół termostatyczny SA stanowi nieodzowny element regulatora
temperatury bezpośœredniego działania (RTBD).
Zespół termostatyczny tworzą: czujnik i siłownik połączone kapilarą,
oraz zadajnik (który w zależnoœści od odmiany zespołu
termostatycznego może być umiejscowiony przy czujniku, przy
siłowniku lubŸ wydzielony).
Całoœść wypełniona jest cieczą rozszerzalnoœściową.

Zespoły termostatyczne SA współpracują z następującymi zaworami:

dwudrogowymi KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA,
BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA
trójdrogowymi TW

pobierz kartę zadaj pytanie


Pomocy udzieli Ci: Marzenna Rutkowska -

Masz pytania?

Doradzimy Ci przy wyborze i zakupie.


Zadzwoń 22 888 77 66 lub wypełni poniższy formularz.

Nazwa firmy oraz imię i nazwisko*:


Telefon*:


E-mail:


Treść*: