» start / VIESSMANN
VIESSMANN

Swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi firma Viessmann odpowiada na najróżnorodniejsze wyzwania, stawiane nowoczesnej technice grzewczej - od budynków zabytkowych, poprzez nowoczesne obiekty przemysłowe i użytku publicznego, aż do wielkopowierzchniowych zespołów mieszkalnych i handlowych.