Zastrzeżenia prawne


Zastrzeżenia prawne
© Envirotech, Poznań 2001

Envirotech jest uprawnionym podmiotem praw autorskich do znaku towarowego logotypu Envirotech oraz witryny www.envirotech.pl. Ochronie wynikającej z przepisów prawa podlegają zarówno treści, jak i ich układ, teksty, zdjęcia, grafika oraz inne części witryny. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie przez osoby trzecie bez wcześniejszej zgody Envirotechu jest zabronione.